Eksamensforberedelse
Eksamensforberedelse

Eksamensforberedelse


Bliver dine elevers/studerendes eksamenspræstationer voldsomt forværret af eksamensangst? Mister de pludselig deres selvtillid og går i sort foran censor? En simpel og sjov workshop kan forbedre deres indsats i eksamenssituationen og booste hver enkelts selvtillid.


Denne workshop er målrettet de elever/studerende som står foran deres mundtlige eksamener, og som enten præsterer under eget niveau på grund af eksamensangst eller som kunne opnå endnu bedre resultater med simple værktøjer til præsentation og kommunikation.


I har fra skolens eller universitetets side sørget for at give eleverne eller de studerende den faglige viden.


Vi kan give dem redskaberne til at formidle pensum, tage kontrol over deres eksamenssituation og optimere deres præstation. Vi giver dem nogle enkle og brugbare værktøjer, som gør dem i stand til at takle udfordringerne med fokus på kropssprog, forventningspres, præstationsangst, negative tanker og selvtillid.


Resultatet er gladere, mere effektive elever, som præsterer bedre til eksamen og derfor opnår bedre resultat.


Ring og fortæl, hvad vi kan gøre for jer:


41 10 07 35

20% af danske studerende lider ifølge studenterrådgivningens statistik af en eller anden form for eksamensnervøsitet. Det er en af de hyppigste årsager til deres henvendelser.

Over halvdelen af de studierelaterede henvendelser handler om stress, eksamensangst og koncentrationsproblemer.


Ifølge Djøfs studielivsunder-søgelse 2013 føler 57 % af de studerende sig i nogen eller høj grad stresset i hverdagen. Af disse angiver 49 % at det skyldes stort pres i forhold til eksamenssituationer. 7% af dem indrømmer at de har anvendt præstationsfremmende midler i forbindelse med eksamen.

Toya Management SMBA - Shetlandsgade 3, 2. 2300 København S - Telefon: 72 30 20 86 - Mail: svar@toyamanagement.dk

cvr. nr. 34628440 Bank: Sydbank reg. nr. 6825Kontonr. 0001014012